Miesięczne archiwum: Kwiecień 2017

Mironice – stawy rybne i otoczenie

Stawy rybne

Stawy rybne w Mironicach na skraju puszczy Barlineckiej zaledwie 10 km od Gorzowa to dobre miejsce do wypoczynku. W zależności od preferencji można wędkować lub posilić się w funkcjonującym tu ośrodku i udać się na spacer by delektować się okolicznymi lasami i wodami.

Użytek ekologiczny „Torfowisko Dolne”

Drewniany pomost długości 40 metrów zakończony platformą łączy brzeg torfowiska z jeziorkiem. Znajdujemy się na terenie użytku ekologicznego „Torfowisko Dolne” zlokalizowanego w obrębie Leśnictwa Santocko w gminie Kłodawa.  Małe dystroficzne jeziorko to typ akwenu, który z powodu silnego zakwaszenia i słabego napowietrzenia jest ubogi w życie organiczne. Do pomostu prowadzi leśna ścieżka dydaktyczna. Dojdziecie tam pieszo od strony stawów rybnych w Mironicach.

Rz. Srebrna

Co kryje się pod wodą? Ujęcia rz. Srebrnej, lewobrzeżnego dopływu Kłodawki. Ciek o długości 13 km (1,7 km w samym Gorzowie) bierze swój początek w jez. Ostrowie (3 km na zachód od Zdroiska, koło jez. Nierzym; gm. Kłodawa). Największym dopływem Srebrnej jest kanał Łosina (dopływ z Łośna).

 

Węgiel brunatny w Gorzowie!

W samym Gorzowie funkcjonowały dwie kopalnie! Pierwsza „Vorwärts” powstała w roku 1850 nad rz. Srebrną, 400 metrów na południe od młyna Friedrichsmühle. Zarządzana była przez spółkę, do której należał m.in. fabrykant Hermann Paucksch. W cztery lata później, na północ od młyna, utworzono drugą kopalnię „Hermanns Hoffnung”, na cześć H. Pauckscha. Eksploatowany węgiel zaopatrywał w opał odlewnię żelaza i fabrykę maszyn, tartak parowy i gorzelnię w Mironicach. W 1872 r. woda wyrządziła nieodwracalne szkody (zalany szyb) i kopalnie przestały funkcjonować. (za: Encyklopedia Gorzowa J. Zysnarski)

Kopalnia „Vorwärts” zlokalizowana była na wschodnim brzegu rz. Srebrnej. „Pierwszą próbę dokładnego spenetrowania skarbów podjął mosiężnik Ferdynand Keitel. Zatrudnił on zawodowych górników i rozpoczął wiercenia na zboczach doliny Srebrnej, w pobliżu ujścia tego strumienia do Kłodawki. Doskonałe rezultaty tych prac uwieńczone zostały założeniem kopalni „Vorwärts” (Naprzód), którą zlokalizowano 400 m na południe od napędzanej wodami Srebrnej papierni Pluta (Friedrichsmühle), na zboczach wzniesienia zwieńczonego dziś czerwoną bryłą zabudowań Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.” (za: Ziemia Gorzowska, nr 48, z 2.12.1993r., s.15)

„Początkowo próbowano eksploatować węgiel za pomocą sztolni drążonej w zboczu doliny, dzięki czemu natrafiono na trzy pokłady węgla o łącznej miąższości prawie 6 metrów. Chodnik okazał się jednak za długi dlatego został porzucony, a na wierzchołki płaskowyżu założono szyb zaopatrzony w haki drabinowe. Węgiel wyciągano na powierzchnię za pomocą powrozów w koszach (…).” (za: Ziemia Gorzowska, nr 48, z 2.12.1993r., s.15)

Profil hydrogeologiczny wskazuje na pokłady węgla brunatnego zlokalizowane w okolicach szpitala wojewódzkiego w Gorzowie. To kolejny dowód na istnienie w tej okolicy kopalni. Węgiel znajduje się na głębokości 50 m p.p.m. (poniżej poziomu morza) a biorąc pod uwagę wartość względną – 100 m p.p.t. (pod poziomem terenu).

 
 

 

 

 

Tęcza w centrum Gorzowa 13.04.17

Tęcza widziana dzisiaj w centrum miasta. Tęcza to łuk świecący barwami widma powstający w wyniku załamania się i odbicia promieni świetlnych w pojedynczych kroplach wody. Barwa fioletowa leży wewnątrz łuku, czerwona na zewnątrz.

Czasami obok tęczy głównej może pojawić się tzw. tęcza wtórna. Powstaje ona z tych promieni, które dwukrotnie ulegną odbiciu wewnątrz kropli deszczu i dopiero potem wychodzą na zewnątrz. Jest ona słabsza a barwy w niej ułożone są odwrotnie.