Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Rezerwat przyrody „Gorzowskie Murawy”

Rezerwat przyrody „Gorzowskie Murawy” to obszar należący do najcenniejszych tego typu obiektów w Polsce Zachodniej. Obejmuje strefę krawędziową doliny Warty. Zapraszamy do obejrzenia tego ciekawego miejsca, naszej gorzowskiej perły. Spot reklamujący rezerwat zrealizował Artur Suchocki firma CAVOK (www.youtube.com/watch?v=npmJELBRWYY).

Rezerwat przyrody "Gorzowskie Murawy"

Rezerwat przyrody „Gorzowskie Murawy” to obszar należący do najcenniejszych tego typu obiektów w Polsce Zachodniej. Obejmuje strefę krawędziową doliny Warty. Zapraszamy do obejrzenia tego ciekawego miejsca, naszej gorzowskiej perły 🙂 Spot reklamujący rezerwat zrealizował Artur Suchocki firma CAVOK.https://www.youtube.com/watch?v=npmJELBRWYY

Opublikowany przez GEO Gorzów na 27 września 2017

 

 

 

Chmury nad Gorzowem – film poklatkowy

Widok z ul. Sportowej przemieszczających się chmur w przyspieszonym tempie, jednymi słowy godzinne zdarzenie przedstawione w pół minuty. Film poklatkowy zrealizował pan Karol Pańka.

Wędrówka chmur uzależniona jest od prędkości i kierunku wiatru na danej wysokości. Prędkość wiatru wzrasta wraz z wysokością. Ponadto chmury znajdujące się niżej mogą zmierzać w innym kierunku niż te znajdujące się wyżej, ponieważ kierunek wiatru może być wysokościowo zróżnicowany. Dla przypomnienia chmury dzielą się m.in. na chmury piętra: niskiego, średniego i wysokiego (maksymalnie do 12 km nad powierzchnią ziemi).

Chmury nad Gorzowem

Widok przemieszczających się chmur w przyspieszonym tempie, jednymi słowy godzinne zdarzenie przedstawione w pół minuty 🙂 Film poklatkowy zrealizował pan Karol Pańka. Czy ktoś z Was odgadnie co to za miejsce w Gorzowie? P.S. Wędrówka chmur uzależniona jest od prędkości i kierunku wiatru na danej wysokości. Im większa wysokość, tym prędkość wiatru jest większa. Ponadto chmury znajdujące się niżej mogą zmierzać w innym kierunku niż te znajdujące się wyżej, ponieważ kierunek wiatru może być wysokościowo zróżnicowany. Dla przypomnienia chmury dzielą się m.in. na chmury piętra: niskiego, średniego i wysokiego (maksymalnie do 12 km nad powierzchnią ziemi).

Opublikowany przez GEO Gorzów na 23 września 2017

 

Chmury piętra niskiego: Cu – Cumulus (chmury kłębiaste), St – Stratus (chmury niskie warstwowe), Sc – Stratocumulus (chmury kłębiasto-warstwowe), Ns – Nimbostratus (chmury warstwowe deszczowe). Chmury piętra średniego: As – Altostratus (chmury średnie warstwowe), Ac – Altocumulus (chmury średnie kłębiaste). Chmury piętra wysokiego: Ci – Cirrus (chmury pierzaste), Cc – Cirrocumulus (chmury pierzasto-kłębiaste), Cs – Cirrostratus (chmury pierzasto-warstwowe). Ponadto Cb – Cumulonimbus (chmury kłębiaste deszczowe) o rozciągłości pionowej zajmują kilka pięter.

Uwaga: Żubr

Ostatnio głośno jest o żubrach, które zawędrowały w okolice Gorzowa. Jeden chadzał na południe od linii Warty, widywany był na Zakanalu i w okolicznych wioskach. Drugi rezyduje na północ od linii Warty, w okolicach Janczewa, Gralewa i Santoka. To nie wszystko! Od grudnia 2016 r. do kwietnia 2017 r. obserwowano w okolicach Dobiegniewa całe stado żubrów (6 osobników). Skąd się wzięły? Przywędrowały do nas z woj. zachodniopomorskiego.

Krótka historia tych pięknych i majestatycznych zwierząt.

Żubry na ziemiach polskich żyły od zawsze. Jednak tuż po I wojnie światowej w stanie dzikim całkowicie wyginęły. W 1929 r. sprowadzono osobniki, które umieszczono w specjalnej 22 hektarowej zagrodzie hodowlanej w Puszczy Białowieskiej. Wywieziono je później do innych rezerwatów i ogrodów zoologicznych. W 1939 r. Polska posiadała 37 sztuk (16 w Pszczynie, 16 w Białowieży, 3 w Niepołomicach, 1 w Zoo w Warszawie i 1 w Smardzewicach). W tym samym roku na świecie żyło 115 osobników tego gatunku. Po II wojnie światowej ocalały 44 sztuki z białowieskiego rezerwatu, w Europie – 103. Polska stała się odtąd światowym liderem w restytucji żubra. (za: http://www.zubry.com) W 1980 r. wypuszczono żubry na wolność w okolicach Wałcza, dając początek obecnemu stadu zachodniopomorskiemu. Obecnie liczba żubrów w kraju to 1698 sztuk, co stanowi 25,8% światowej populacji. Na drugim miejscu plasuje się Białoruś z 1615 osobnikami. Na świecie populacja żubra liczy sobie 6573. To niemal sześćdziesięciokrotnie więcej niż 80 lat temu. W Polsce wolne stada występują w puszczach: Białowieskiej, Knyszyńskiej i Boreckiej oraz w Bieszczadach i woj. zachodniopomorskim. Hodowle zamknięte są w miejscowościach: Pszczyna (50 sztuk), Białowieża (39), Niepołomice (26), Muczne (16), Gdańsk (12), Gołuchów (12), Bałtów (9), Jabłonowo (9), Międzyzdroje (8), Sycowice (8), Pszczyna Park (7), Kiermusy (7), Smardzewice (6), Warszawa (5), Wrocław (5), Strzelinko (4), Ustroń (4), Karolew (4), Bydgoszcz (3), Człuchów (3), Białystok (2), Poznań (2), Toruń (1), Łódź (1).

Piramida wieku w Gorzowie w 2016 roku

Piramida wieku przedstawia zróżnicowane liczebne gorzowian w poszczególnych grupach wiekowych. Zauważalne są niże i wyże demograficzne. Przeważa ludność między 30 a 44 oraz między 55 a 69 rokiem życia. Starsza populacja (po 65 roku życia) jest mniej liczna od młodej jedynie o 9%. Zasilą ją wkrótce osoby z niższych kategorii wiekowych a spadek liczby urodzeń i wydłużanie się średniej długości życia powoduje starzenie się społeczeństwa. Wkraczamy zatem w tzw. piramidę regresywną.

Struktura ludności w roku 1960 i 2016

Spójrzcie jakie zmiany nastąpiły w strukturze wiekowej mieszkańców Gorzowa. Pół wieku wystarczyło, by liczba młodych (do 17 roku życia) spadła o 20%, a populacja osób po 65 roku życia wzrosła o 11%. Miasto obecnie charakteryzuje zbliżony udział młodszych grup wieku do liczebności grup starszych.
Jakie przyczyny tego zjawiska moglibyście wskazać?

Szlak w Bogdańcu

Ciekawy szlak, obfitujący we wzniesienia ukształtowane podczas epoki lodowcowej, tuż koło Gorzowa. Wystarczy dotrzeć do Bogdańca, do siedziby nadleśnictwa, by stamtąd wyruszyć na ekscytujący spacer. Oznakowanie poprowadzi nas odpowiednio. Różnica wzniesień na trasie powoduje, że można ją zaliczyć do wymagających.
Przesyłajcie zdjęcia i napiszcie jak wam się podobało.

Kierunek południowy zachód, niespełna 10 km od Gorzowa, do pokonania w pół godziny rowerem, Nadleśnictwo Bogdaniec a tam … ekscytujący spacer czerwonym szlakiem po pagórkowatym terenie ukształtowanym w epoce lodowcowej. Tak w epoce lodowcowej, która zakończyła się 12 tys. lat temu. Ciekawe że wzniesienia które możemy podziwiać, są pozostałością lądolodu i tego co ze sobą przyniósł. 6 kilometrów trasy zapewni wam relaks i satysfakcję obcowania z przyrodą. Spacer w spokojnym tempie, z przerwami na zdjęcia, nie zajmie dłużej niż 2 godziny.