Miesięczne archiwum: Październik 2017

Zmiana czasu na zimowy

Tradycja zmiany czasu sięga I wojny światowej.

Powód?

Zmiana czasu miała umożliwiać lepsze wykorzystanie światła słonecznego. Coraz częściej jest jednak krytykowana jako archaizm. Istnieje zatem szansa, że od przyszłego roku nie będziemy przestawiać zegarków.

Na świecie mamy 24 strefy czasowe. Każda strefa ma rozciągłość południkową równą 15°, w której obowiązuje ten sam czas (średni czas słoneczny południka środkowego danej strefy). Czas uniwersalny znajduje się pomiędzy południkami 7°30′ W i 7°30′ E (południk zero znajduje się w Greenwich w Wielkiej Brytanii). Podając czas w innych strefach zawsze porównujemy go do tego czasu, np. czas środkowoeuropejski to UTC +1h. Gdyby w Polsce ściśle stosowano się do czasu strefowego, to większa część naszego kraju miałaby czas UTC+1h, a wschodnie krańce Polski UTC+2h. Taka sytuacja powtarza się w wielu państwach i aby tego uniknąć wprowadza się czas urzędowy. W Polsce i wielu krajach europejskich rozróżniono czas urzędowy letni (środkowoeuropejski letni) i zimowy (środkowoeuropejski). Czas zimowy określono jako UTC+1h, czas letni natomiast jako UTC+2h.

Żubry na ziemi gorzowskiej

Ostatnio głośno jest o żubrach, które zawędrowały w okolice Gorzowa. Jeden chadzał na południe od Gorzowa, widywany był na Zakanalu i w okolicznych wioskach. Drugi rezyduje na wschód od Gorzowa, w okolicach Janczewa, Santoka i dalej. To nie wszystko! Od grudnia 2016 r. obserwuje się w okolicach Dobiegniewa – Drezdenka całe stado żubrów (10 osobników). Skąd się wzięły? Przywędrowały do nas z woj. zachodniopomorskiego, gdzie reintrodukowano populację żubra. Żyje tam obecnie ponad 200 osobników. Podzielcie się jeśli spotkacie żubra na swojej drodze.