Miesięczne archiwum: Grudzień 2017

Zima zawitała do nas …

Kalendarzowa zima zawitała do nas, spójrzmy zatem jak wyglądała poprzednia 
Dziękujemy p. Mariusz Nawrocki Fotografia za zdjęcie Parku Narodowego „Ujście Warty” położonego w części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Płaskie, rozległe obszary Parku znajdują się w obrębie terasy niskiej rzeki Warty. Wbrew temu, co sugeruje nazwa Parku, ujście Warty do Odry znajduje się nieco poza jego granicami. Nazwa odnosi się do czasów, kiedy Warta miała charakter rzeki warkoczowej i uchodziła do Odry kilkoma korytami (do XVIII w.). Ochrona ptaków oraz siedlisk, w których żyją, jest podstawą funkcjonowania tego miejsca. Jak Wam się podoba? Odwiedzacie to miejsce?

Propozycja trasy na Gorzowskich Murawach

Rezerwat przyrody „Gorzowskie Murawy” i mapa przedstawiająca proponowaną trasę spaceru liczącą 4,5 km, do przejścia w niecałe 2 godziny. Start przy Placu Słonecznym (przy blokach), gdzie schodami dostajemy się na obszar rezerwatu. Początkowo poruszamy się po piaszczystym podłożu, by później wejść w zadrzewiony obszar z powalonymi drzewami. Następnie okrążamy dawną strzelnicę, gdzie istnieje szansa spotkania harcerzy. Widoczne są także ślady kół pojazdów rozjeżdżających ten teren. Kontynuacja spaceru odbywałaby się wzdłuż krawędzi morenowego wzniesienia skąd rozciąga się malowniczy widok na Wartę!

Trasa spaceru to propozycja, także w dyskusji z RDOŚ, do planu ochrony rezerwatu. Obszar ten jest jednocześnie obszarem Natura 2000 oraz rezerwatem przyrody. Plan ochrony obszaru Natura 2000 został ustanowiony 8 grudnia br., w którym wyznaczone są siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony. Nie ma jeszcze natomiast planu ochrony rezerwatu, który zawierałby wytyczne i określone ścieżki, po których można się poruszać.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zawiera w sobie szereg wyłączeń zakazu ruchu pieszego na terenie rezerwatów przyrody, np. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na odstępstwa od zakazów, jeżeli jest to uzasadnione wykonywaniem badań naukowych lub celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody rezerwatu przyrody.
Rezerwat „Gorzowskie Murawy” jest rezerwatem istniejącym zaledwie od 11 lat, do tego w całości położonym w granicach administracyjnych miasta. Cele edukacyjne, rekreacyjne i turystyczne domagają się od RDOŚ jednoznacznego dookreślenia przepisów w tym przypadku.
Gdyby bowiem trzymać się rygorystycznie suchej litery prawa, nie moglibyśmy tam np. wchodzić w celu wysprzątania terenu po ludziach, którzy śmiecąc tam, nie mają obiekcji prawnych. Alternatywą jest pozostawienie ton śmieci samym sobie. Sprzątamy ten teren, a jednocześnie pokazujemy mieszkańcom Gorzowa, w tym dzieciom i młodzieży, piękno przyrody położonej w naszym mieście.

Kilka ciekawych jesiennych ujęć z lotu ptaka

Piękne spojrzenie na Kotlinę Gorzowską, największy mezoregion Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. Południowa część Gorzowa i okolice położone są w obrębie szerokiej nadrzecznej doliny będącej fragmentem Kotliny. Nie ma tu wzniesień (wysokości tego rejonu nie przekraczają 22 m n.p.m.). Kotlina składa się z dolin dolnej Warty i Noteci, które łączą się pod Santokiem, w miejscu ujścia Noteci do Warty.
Zdjęcie zrobione 2 grudnia br. znad Rezerwatu „Gorzowskie Murawy”. Zakole Warty w okolicy Wieprzyc robi wrażenie. Dziękuję Panu Konradowi Kerkerowi za tę fotografię.

 

Czy to Gorzów? Poznajecie okolicę? Mnie przypomina Shire, krainę hobbitów, a Wam? Zdjęcie zrobione przez Konrada Kerkera w maju 2017 r. Wprawne oko odkryje tu całe mnóstwo interesujących szczegółów: widać tu pięknie przewyższenie pomiędzy północną częścią Gorzowa położoną na Wysoczyźnie Gorzowskiej a południową częścią naszego miasta, leżącą w Kotlinie Gorzowskiej. Dzięki temu możemy widzieć lepiej horyzont na południe od Gorzowa. Przy dobrej pogodzie, z punktów widokowych, nawet na ponad 20 km!

 

Jesienna panorama znad Warty, z okolic Niwicy, niewielkiej wioski leżącej między Wieprzycami a Ulimiem. Po prawej widzimy most Trasy Zgody. Jak Wam się podoba tak ujęty zachód Słońca w okolicach Gorzowa, przesłany nam przez MS Photography?
Serdecznie dziękuję autorowi za przesłanie nam tej niezwykłej fotografii.