Miesięczne archiwum: Styczeń 2018

Map część dalsza …

Mapa z 1885 roku

Mapa okolic Gorzowa z wydanego w 1885 r. w Paryżu „Ilustrowanego Atlasu Niemiec”. Wiele tu ciekawostek. Proszę zwrócić uwagę np. na nazwę torów prowadzących na wschód: „Kolej prowadząca do Königsbergu”. Pokazana jest tu rzeka pod nazwą Puls płynąca między Strzelcami Kraj. (Friedeberg) a Różankami (Stolzenberg), której próżno szukać w takim przebiegu na współczesnych mapach. Mapa kryje jeszcze szereg innych interesujących zjawisk w okolicy, jak np. kilka koryt Warty aż do jej ujścia do Odry za Kostrzynem (Cüstrin). A jakie różnice Wam rzucają się najbardziej w oczy?

Mapa z 1945 roku

„Gorzów nad Wartą” na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego z 1945 r. Pierwsza i prawdopodobnie jedyna mapa wydana przez instytucję państwową z taką nazwą Gorzowa. Ileż tu zamieszania z nazwami! Część już polska (Drezdenko), część wciąż niemiecka (Wilhelmsthal), inne przetłumaczone jak gdyby „na szybko” (Chojnica). Co zwraca Waszą szczególną uwagę na tej mapie?

Mapa z 1960 roku

1960 r., mało znany Plan Miasta Gorzowa. A w nim: projektowana trasa tramwajowa za stadion żużlowy! Orzeł biały jako herb Gorzowa. Dawne nazwy ulic, linie tramwajowe (3 i 4) na Zakanale, inna (2) prowadząca po ul. Parkową, zajezdnia przy Dworcu PKP. Do tego dwie nitki Kłodawki z Parku Róż, brak Górczyna, Dolinek, Piasków, Os. Słonecznego.
Wiele zmieniło się w Gorzowie przez te 58 lat.

Mapa na widokówce z 1998 roku

20 lat temu, w 1998 r., zniknęło z mapy woj. gorzowskie. Liczące ponad pół miliona mieszkańców, było jednym z większych województw (10 na 49, pow. 8 484 km²). Gorzów położony centralnie istotnie oddziaływał na miasta i gminy dziś leżące poza woj. lubuskim. Ku Gorzowowi mocniej ciążyły, głównie poprzez związki z zakładami pracy i szkołami, np. Dębno, Myślibórz czy Barlinek; w mniejszym stopniu Choszczno i Międzychód. Do woj. gorzowskiego należało w 1998 r. 38 gmin i 22 miasta. W 1999 r. aż 1/3 gorzowskich gmin (11 do zach.-pom. i 2 do wielkopol.) i miast (7 do zach.-pom. i 1 do wielkopol.) przeszła do innych niż lubuskie województw.

Landsp(b)erkg czy Landsberg?

Rzadko pokazywana piękna mapa z ok. 1620 r. z naszym miastem oznaczonym jako „Landsp(b)erg”, głównym ośrodkiem Nowej Marchii (Marca Noua). Zwróćcie uwagę na bieg rzek: Warta płynie z północy, do niej za Landsp(b)ergiem wpada… Obra (?) Jak sądzicie – to niedbałość Orteliusa Abrahama, twórcy mapy, niewiedza czy styl? Na mapie widnieją miejscowości takie jakie: Troborg, Kaliz, Aruswald, Frienwald – potraficie zidentyfikować ja na współczesnej mapie?
Mapa znajduje się w zasobach dlibra.wimbp.gorzow.pl

Nieznana szerzej mapa z pierwszej poł. XVII w. (ok. 1630 r.) z naszym miastem w roli głównej! Jego nazwa jest tu nie do zapisania współczesnym alfabetem. Twórcy mapy mieli wątpliwości odnośnie do 2 liter: „b” lub „p” w środku nazwy miasta oraz „g” lub „k” na jej końcu. Na północ od Gorzowa ciekawe miejsce: klasztor „Huimelstedt”. Gdzie znaleźć go dzisiaj?
W przygotowaniu kolejne starodawne mapy naszego regionu.