Miesięczne archiwum: Kwiecień 2018

Dzień Ziemi

Dzisiaj świętujemy Dzień Ziemi 🌍 Z tej okazji przygotowałam specjalnie dla Was film o naszym wspólnym dobru, miejscu magicznym, acz nieco zapomnianym. To Gorzowskie Murawy, czyli rezerwat przyrody (jednocześnie obszar Natura 2000). Byliście tam kiedyś? Zapraszam do obejrzenia.

Rezerwat ten mieści się w granicach administracyjnych miasta, to dawny poligon wojskowy. Niespełna pół roku temu obszar objęto planem zadań ochronnych dla Natura 2000 Murawy Gorzowskie PLH080058. Plan obejmuje usuwanie nalotów drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem gatunków obcych poprzez wycinkę i wyrywanie oraz ekstensywne użytkowanie kośne, pastwiskowe lub kośno-pastwiskowe zbiorowisk roślinnych; ponadto ustawienie 4 tablic edukacyjnych. Czekamy na plan ochrony rezerwatu, który pozwoli odpowiednio zagospodarować, wyeksponować walory przyrodnicze oraz udostępnić ten teren poprzez regularne ścieżki, szlaki piesze.