Dzika, rozlana Warta i Noteć

Dzika, rozlana Warta i Noteć – osiem miejsc w 1 minutę! Unikatowy i zapierający dech w piersiach reportaż z ostatnich dni wysokiego stanu wody w rzekach. Te miejsca to (ujęcie po ujęciu): 1) Mielnica okolice Noteci 2) Santok 3) Górki 4)-9) Gorzów 10) Studzionka 11) Świerkocin 12) Słońsk 13) Kostrzyn, granica otuliny Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Autorem materiału jest pan Adrian Łopiński. Wystarczy wejść w link poniżej.

https://vimeo.com/243504955

Dzisiaj (21.11) stan wody w Warcie wynosi:
425 cm w Gorzowie (stan ostrzegawczy 380 cm, stan alarmowy 440 cm)
450 cm w Santoku (stan ostrzegawczy 420 cm, stan alarmowy 490 cm);

stan wody w Noteci wynosi:
271 cm w Santoku (stan ostrzegawczy 250 cm, stan alarmowy 330 cm).

Smog w Gorzowie

Ostatnie dni w Gorzowie stały pod znakiem debaty publicznej nt stanu jakości powietrza w naszym mieście. Wywołały ją Wasze, dramatyczne często, doniesienia z ostatnich tygodni publikowane na GEO Gorzów oraz potwierdzające je raporty sensorów Airly (https://map.airly.eu/pl/).

Proszę Was o wskazanie miejsc i ew. dat ze szczególnie złą jakością powietrza. Zachęcam do kontaktu na geogorzow@gmail.com.  Z Waszych wskazań zrobię mapę gdzie w Gorzowie takie urządzenia kontrolujące stan powietrza przydałyby się szczególnie. Być może znajdą się sponsorzy, którzy zechcą zakupić kolejne urządzenia badające jakość powietrza tak, byśmy mieli pełen obraz i monitoring tego, czym oddychamy.

Normy jakości powietrza

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu określa m.in.

poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, jak również

poziomy informowania dla niektórych substancji w powietrzu i poziomy alarmowe, których nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi.

W rozporządzeniu ustalona jest dopuszczalna wartość dla PM10 dobowa (50 µg/m3) i roczna (40 µg/m3). Ponadto dwa kolejne poziomy, tj. informowania i alarmowy wynoszą kolejno 200 i 300 µg/m3 (w rozrachunku dobowym). Przebywanie wówczas na otwartej przestrzeni miałoby poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i życia. Dla przykładu Unia Europejska i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiły wyłącznie jeden poziom stężenia pyłu PM10 na 50 µg/m3, powyżej którego zagrożone jest nasze zdrowie.

Lepszemu zrozumieniu zjawiska służy tzw. wspólny indeks jakości powietrza CAQI:

„Na naszej platformie korzystamy z CAQI (Common Air Quality Index) – jest to wskaźnik godzinowej jakości powietrza. Jego wartość informuje o tym, jak czyste lub zanieczyszczone jest powietrze, a także jak oddychanie nim wpływa na zdrowie. Skala europejska (CAQI) składa się ze wartości od 0 do 100. Im wyższa wartość wskaźnika, tym większe ryzyko zaistnienia negatywnych symptomów zdrowotnych i złego samopoczucia. (…) po przekroczeniu tej wartości przyjmuje się liniowy wzrost zanieczyszczeń. Więc tak, niestety ten wskaźnik może przekraczać wartość 100 i niestety obserwujemy to, że czasem się tak dzieje.” (za: zespół Airly; www.airly.eu)

„(…) w Polsce jak dotychczas nie ma wytycznych odnośnie stosowania konkretnego wskaźnika (…). Indeksem tym posługuje się także Europejska Agencja Środowiska w ramach systemu udostępniania informacji o jakości powietrza Eye On Earth.” (za: klimat.imgw.pl)

I tu nasuwa się myśl …

Każdy z nas odczuł niedawną siłę wiatru czy wiosenno-letnie intensywne opady deszczu wywołujące podtopienia. Gdyby w tych przypadkach bazować wyłącznie na uśrednionych wartościach dobowych to moglibyśmy czasami mylnie zaniżyć skalę zjawiska. Na szczęście oprócz wartości dobowych analizowane są odczyty godzinowe, a nawet dziesięciominutowe z maksymalnymi i minimalnymi wartościami opadów czy siły wiatru. Dopiero takie podejście daje pełny obraz zjawiska.

Alert smogowy w Gorzowie

Tak złego powietrza w naszym mieście jak dotąd sensory airly nie odnotowały…
Dostaliśmy godzinę temu sygnał z okolic Stadionu Żużlowego od Pani Elżbiety Kozak:
„Mili moi, piszę z okolic Stadionu Żużlowego – proszę, sprawdźcie co się tu dzieje ???!!! Nie sposób wyjść nawet na balkon – tak „gryzie” w gardło… Istny smog … Może panowie policjanci z ul.Kwiatowej ruszą ….. na mały spacerek i sprawdzą, co jest „na rzeczy” K O S Z M A R !!! RATUNKU !!!
Mamy w okolicy TRUCICIELI, jednak widać, żadna ze służb nie jest władna, lub nie sili się, aby coś z tym zrobić – siedźmy dalej cicho, płaćmy „służbom” za to, że są i dajmy się zatruwać !!!”

Przy ul. Teatralnej, na ul. Wybickiego, w całym Centrum Gorzowa powietrze jest wyjątkowo złej jakości. Rekord na Os. Poznańskim, gdzie normy przekroczone są wielokrotnie, co widać na grafice. Na zdjęciu: ul. Teatralna.
Całość do sprawdzenia na www.airly.eu

Odnotowujemy tę sytuację po raz kolejny, a jest coraz gorzej. Idzie zima, więc prawdopodobnie powietrze w Gorzowie będzie jeszcze gorszej jakości.
Stan powietrza w mieście będziemy monitorować na bieżąco.

Największą emisję pyłów powoduje spalanie węgla w starych i często źle wyregulowanych kotłach i piecach domowych oraz w dużych miastach ruch drogowy. Spalanie odpadów w tych kotłach, które choć jest nielegalne i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jest praktykowane przez niektórych mieszkańców. Emisja pyłów powodowana jest również przez przemysł, ale ze względu na wysokość emitorów oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące dopuszczalne wartości emisji, źródła te mają zwykle dużo mniejszy wpływ na jakość powietrza.

Sensory rozmieszczone są na szkołach: SP 1 od ul. Dąbrowskiego, SP 6 od strony frontowej budynku, SP 12 od boiska szkolnego, podobnie Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych. Pozostałe trzy są na posesjach prywatnych – al. Konstytucji w rejonie ulic Asnyka i Grottgera, ul. Strażacka na domku jednorodzinnym kilkadziesiąt metrów od głównej drogi oraz na Zawarciu na os. Ułańskim – kilkadziesiąt metrów za przychodnią przy ul. Towarowej. Wszystkie są doskonale widoczne, a kolor diody zmienia się, dzięki czemu można z zewnątrz ocenić stan powietrza.

Owe sensory mierzą poziom pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 czyli mieszaniny cząstek stałych i kropelek cieczy w powietrzu. PM10 mają rozmiar jednej tysięcznej milimetra średnicy i mogą penetrować najgłębsze partie płuc.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu w Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Z kolei Unia Europejska dla pyłów drobnych PM10 i PM2,5 ustaliła jedynie poziom dopuszczalny, odpowiednio dla PM10 – 50 µg/m3 (dobowy) i 40 µg/m3 (średni-roczny), a dla pyłu PM2,5 – 25 µg/m3 (średni-roczny).

Normy odnośnie dopuszczalnych stężeń dobowych ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, to 25 μg/m3 dla PM2.5 oraz 50 μg/m3 dla PM10.
 

Wysoki stan wód w rzekach

Stan wody w Warcie w stacji pomiarowej Santok wyniósł 459 cm, zatem mamy do czynienia ze stanem ostrzegawczym (s. ostrzegawczy powyżej 420 cm, s. alarmowy powyżej 490 cm).

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/152150080

Poniższe zdjęcie przedstawia wysoki stan wód w miejscu przy drodze nr 158, Santok-Stare Polichno.

Fot. Pan Konrad Kerker

Na Noteci uchodzącej w Santoku do Warty również występuje stan ostrzegawczy.

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/152150090

Stan wody w Warcie w Gorzowie oscyluje z kolei w granicach stanu alarmowego.

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/152150040

Z jaką prowincją historyczną związana jest twoja gmina

Mapa sondażowa „Z jaką prowincją historyczną związana jest twoja gmina?” z ok. 1977 r. Sondaż przeprowadzono w woj. gorzowskim, powstałym w 1975 r. Kolorem różowym zaznaczono utożsamienie z Pomorzem Zachodnim. Kolorem seledynowym zaznaczono utożsamienie z Wielkopolską. Kolorem błękitnym zaznaczono utożsamienie z Ziemią Lubuską. W pozostałych – b.d./b.odp. Odznacza się wyraźna granica oddzielająca północ utożsamiającą się z Pomorzem Zach. od płd.-wsch. województwa, podkreślającego związki z Wielkopolską. Zaledwie 2 gminy samookreślały się jako „lubuskie”.

Gorzów skąpany we mgle

Poranna mgła 16 października 2017, niczym biała zasłona przykrywa nasze miasto. W meteorologii uważa się, że mgła występuje wtedy gdy widzialność wynosi poniżej 1 kilometra. W przypadku silnej mgły widzialność może zmniejszyć się do 10, a nawet 5 metrów. Ściśle biorąc mgła jest rodzajem chmury, która powstaje tuż przy powierzchni gruntu. Mamy różne rodzaje mgieł, m.in. radiacyjne, adwekcyjne, orograficzne, frontalne czy mgły z parowania. Smog to rodzaj tzw. mgły miejskiej, powstaje ze zmieszania zwykłej mgły z dymem i spalinami (występuje przede wszystkim jesienią i zimą).

Jak podoba się Wam to niesamowite ujęcie miasta z Wartą dzielącą Gorzów na dwie części?
Twórcą zdjęcia jest Pan Konrad Kerker.

Magiczna panorama Gorzowa

Gorzów w ciemności i we mgle.

Niesamowite ujęcie Mateusza Konrada wykonane z dachu wieżowca na ulicy Fredry-os. Staszica.

Co Wam to przypomina? Na profilu fb pojawiły się ciekawe komentarze, które przywołują skojarzenia takie jak: „Ziemia z kosmosu i spokój”, „Droga Mleczna”, „Świat z Łowcy androidów 2017”, „Barierę w gothicu”, „Jakby cały Gorzów zalała woda a prąd mimo wszystko działał”, „Schronisko a w dole Karpacz” …

Zmiana czasu na zimowy

Tradycja zmiany czasu sięga I wojny światowej.

Powód?

Zmiana czasu miała umożliwiać lepsze wykorzystanie światła słonecznego. Coraz częściej jest jednak krytykowana jako archaizm. Istnieje zatem szansa, że od przyszłego roku nie będziemy przestawiać zegarków.

Na świecie mamy 24 strefy czasowe. Każda strefa ma rozciągłość południkową równą 15°, w której obowiązuje ten sam czas (średni czas słoneczny południka środkowego danej strefy). Czas uniwersalny znajduje się pomiędzy południkami 7°30′ W i 7°30′ E (południk zero znajduje się w Greenwich w Wielkiej Brytanii). Podając czas w innych strefach zawsze porównujemy go do tego czasu, np. czas środkowoeuropejski to UTC +1h. Gdyby w Polsce ściśle stosowano się do czasu strefowego, to większa część naszego kraju miałaby czas UTC+1h, a wschodnie krańce Polski UTC+2h. Taka sytuacja powtarza się w wielu państwach i aby tego uniknąć wprowadza się czas urzędowy. W Polsce i wielu krajach europejskich rozróżniono czas urzędowy letni (środkowoeuropejski letni) i zimowy (środkowoeuropejski). Czas zimowy określono jako UTC+1h, czas letni natomiast jako UTC+2h.