Propozycja trasy na Gorzowskich Murawach

Rezerwat przyrody „Gorzowskie Murawy” i mapa przedstawiająca proponowaną trasę spaceru liczącą 4,5 km, do przejścia w niecałe 2 godziny. Start przy Placu Słonecznym (przy blokach), gdzie schodami dostajemy się na obszar rezerwatu. Początkowo poruszamy się po piaszczystym podłożu, by później wejść w zadrzewiony obszar z powalonymi drzewami. Następnie okrążamy dawną strzelnicę, gdzie istnieje szansa spotkania harcerzy. Widoczne są także ślady kół pojazdów rozjeżdżających ten teren. Kontynuacja spaceru odbywałaby się wzdłuż krawędzi morenowego wzniesienia skąd rozciąga się malowniczy widok na Wartę!

Trasa spaceru to propozycja, także w dyskusji z RDOŚ, do planu ochrony rezerwatu. Obszar ten jest jednocześnie obszarem Natura 2000 oraz rezerwatem przyrody. Plan ochrony obszaru Natura 2000 został ustanowiony 8 grudnia br., w którym wyznaczone są siedliska przyrodnicze będące przedmiotami ochrony. Nie ma jeszcze natomiast planu ochrony rezerwatu, który zawierałby wytyczne i określone ścieżki, po których można się poruszać.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zawiera w sobie szereg wyłączeń zakazu ruchu pieszego na terenie rezerwatów przyrody, np. Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na odstępstwa od zakazów, jeżeli jest to uzasadnione wykonywaniem badań naukowych lub celami edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie spowoduje to negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody rezerwatu przyrody.
Rezerwat „Gorzowskie Murawy” jest rezerwatem istniejącym zaledwie od 11 lat, do tego w całości położonym w granicach administracyjnych miasta. Cele edukacyjne, rekreacyjne i turystyczne domagają się od RDOŚ jednoznacznego dookreślenia przepisów w tym przypadku.
Gdyby bowiem trzymać się rygorystycznie suchej litery prawa, nie moglibyśmy tam np. wchodzić w celu wysprzątania terenu po ludziach, którzy śmiecąc tam, nie mają obiekcji prawnych. Alternatywą jest pozostawienie ton śmieci samym sobie. Sprzątamy ten teren, a jednocześnie pokazujemy mieszkańcom Gorzowa, w tym dzieciom i młodzieży, piękno przyrody położonej w naszym mieście.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *